Discussieavond vrije meningsuiting 10 februari 2015

Naar aanleiding van de terreuraanslag op het Parijse weekblad Charlie Hebdo werd het begrip ‘vrije meningsuiting’ vaker gebezigd dan ooit te voren. In de discussie die volgde werd helaas niet altijd even duidelijk wat dit begrip precies inhoudt, hoe ver het rijkt en in welke mate dit ‘recht’ nu echt geldt in West-Europa.

Moderator: Glenn L’hoëst – Politiek secretaris LVSV Hasselt – Voorzitter LVSV Nationaal
Borrelhuis
Dinsdag 10 februari om 20u

Meer Info: Facebook Event

Discussieavond studiegeld 12 november 2014

Het studiegeld in het hoger onderwijs gaat omhoog. Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakte onlangs bekend dat het studiegeld voor niet-beursstudenten zal stijgen tot 890 euro. Vooraf ontstond al de nodige commotie, en ook in de nasleep van deze beslissing zwelt de discussie aan.
Wat vind jij van deze verhoging? Is de maatregel van de Vlaamse regering (on)terecht en wat zijn de alternatieven?

Moderator: Glenn L’hoëst – Politiek secretaris LVSV Hasselt – Voorzitter LVSV Nationaal
De Geletterde Mens – Kolonel Dusartplein 48, 3500 Hasselt.
Woensdag 12 november 2014 om 20u
Meer Info: Facebook Event

Blauwe Dinsdag met Patrick Loobuyck 21 oktober 2014

Welke plaats is er voor religie in een seculiere samenleving? Die vraagt stelt professor Patrick Loobuyck zich in zijn laatste boek, De seculiere samenleving. Hij heeft het onder meer over de scheiding tussen religie en staat, het fameuze hoofddoekenverbod en religieuze radicalisering. Een thema dat de laatste maanden actueler werd dan ooit tevoren.

De Geletterde Mens Hasselt – Kolonel Dusartplein 48, 3500 Hasselt.
Dinsdag 21 oktober om 20u00
Meer info: Facebook Event

Liberalisme Quid? 13 oktober 2014

Het openingsdebat is nog niet achter de rug en onze volgende activiteit ‘Liberalisme Quid?’ is al daar. We ontvangen Lode Cossaer, voorzitter van het Rothbard Instituut en bestuurder bij European Students for Liberty. Hij zal een inleiding geven tot het liberalisme, waarbij de verschillende liberale stromingen en een aantal hot topics aan bod komen. Daarna volgt een kort gesprek in kleine groepjes waarbij van gedachten wordt gewisseld. Kom meer te weten over LVSV en het liberalisme!

Pintjes aan 1 euro!

Agora UHasselt Campus Diepenbeek
Maandag 13 oktober om 19u30
Meer info: Facebook Event

Openingsdebat 8 oktober 2014

Ook dit jaar trapt het LVSV Hasselt het blauwe academiejaar op gang met het grote openingsdebat! Kopstukken van de verschillende Vlaamse partijen gaan op het scherpst van de snee de discussie aan met elkaar. Verder zal Peter De keyzer optreden als onafhankelijk maar kritisch expert, om de standpunten van de partijen te beoordelen. Met ‘snoeien om te groeien’ als slagzin beloven de nieuwe coalities voor flinke verschuivingen te zorgen. Het LVSV Hasselt schuwt de sociaaleconomische thema’s niet, en legt ze voor aan de verschillende politici. Ben je ook benieuwd naar hun visie? Kom dan zeker naar de campus in Diepenbeek op woensdag 8 oktober.
Bij het LVSV Hasselt lidmaatschap krijgt u ook dit jaar een mooie goodiebag en een gratis consumptie! Surf dus snel naar onze ‘lidmaatschap’ pagina, vul het formulier in en ontvang je lidkaart en goodiebag op het openingsdebat.

Panel:
Bruno Tobback (sp.a)
Jan Peumans (N-VA)
Lode Vereeck (Open Vld)
Raf Terwingen (CD&V)
Johan Daenen (Groen)
Peter De Keyzer (Hoofdeconoom BNP Paribas)

Moderator: Lawrence Urbain

Thema’s:
1) Sociaaleconomische bakens voor de toekomst
2) Financiering van de cultuursector
3) Verhoging van het inschrijvingsgeld

Uhasselt Diepenbeek H6
8 oktober om 19u45
Meer Info: Facebook Event

Openingsdebat

 

13-05-2013 Blauwe Maandag met Niels Appermont

Op maandag 13 mei om 19:00h verwelkomen we onze eigenste international political officer Niels Appermont om te komen praten over de mensenrechten.

Niels heeft zijn bachelordiploma rechten met grote onderscheiding behaald aan onze Hasseltse universiteit en werkt zijn master in Leuven aan de KUL af. Hij heeft een semester gestudeerd aan de prestigieuze New York University School of Law en heeft er ook al summer schools opzitten bij de London School of Economics en de universiteit van Cambridge.

Het evenement vindt plaats op de campus in Hasselt, in Auditorium 2, Martelarenlaan 42.

Facebook event

07-05-2013 Blauwe Dinsdag met Ann Brusseel

Op dinsdag 7 mei vanaf 20:00u verwelkomen we op onze volgende activiteit Ann Brusseel.

‘De Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) roepen twee essentiële vragen op. Kunnen we lokale besturen bevoegd maken voor het aanpakken van de zogenaamd ‘lichte’ overtredingen en wat beschouwt men tegenwoordig allemaal als ‘overtreding’, is het wel terecht, wie bepaalt dat en hoe komt het dat er plots zo veel overtredingen mogelijk zijn in Vlaanderen?’

Het evenement vindt plaats in Aula H1 op de campus in Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D.

Facebook event

29-04-2013 Blauwe Maandag met Jan Vercamst

Maandag 29 april om 19:30u verwelkomen we Jan Vercamst om te praten over zijn syndicaal engagement bij de ACLVB.

Jan Vercamst is sinds 2007 de Nationale Voorzitter van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België.

U stelt zich waarschijnlijk de vraag hoe de liberale ideologie gepaard gaat met een vakbond? Jawel, die vraag hebben we ook aan de heer Vercamst gesteld. Hij zal ons uitleggen hoe hij zijn liberale ideologie weet te verenigen met zijn syndicaal engagement. Deze en nog veel meer syndicale vragen komen dan aan bod.

Het evenement vindt plaats in de Brasserie De Geletterde Mens, Kolonel Dusartplein, Hasselt.

Facebook event

12-03-2013 Blauwe Dinsdag met Boudewijn Bouckaert

Dinsdag 12 maart om 20:00u verwelkomen we Boudewijn Bouckaert om te praten over het liberalisme.

Boudewijn Bouckaert is een Belgische hoogleraar in de rechtsgeleerdheid, Vlaams Beweger en conservatief. Voor Lijst Dedecker zetelt hij sinds medio 2009 in het Vlaams Parlement. Hij is tevens voorzitter van de Vlaamse denktank Libera!. Sinds 9 november 2012 is Boudewijn Bouckaert emeritus van de Universiteit Gent.

Het evenement vindt plaats op de campus in Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D.

Facebook event

28-02-2013 Debat: EU, Fuck You?

Op donderdag 28 februari om 20:00u verwelkomen we europarlementariërs Philippe De Backer  (Open VLD) en Derk-Jan Eppink (LDD) om te debatteren over de EU.

Affiche debat EUOp 8 februari 2013 bereikte de Europese Raad, geleid door haar voorzitter Herman Van Rompuy, na lange en zware onderhandelingen een akkoord over de nieuwe Europese meerjarenbegroting. De Europese staats- en regeringsleiders, die zetelen in deze Raad bereikten aldus een akkoord rond het nieuwe EU-budget voor de jaren 2014 tot 2020.

Echter, in het Europees Parlement, dat ook dient in te stemmen met deze begroting, waren meteen kritische stemmen te horen. Guy Verhofstadt, de fractieleider van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa schoot deze meerjarenbegroting af en moedigde de Europese leiders aan om te komen tot een nieuw financieel framework voor de EU.

Bij de Europese Conservatieven en Hervormers was een ander geluid te horen. Hoewel men ook daar zeer kritisch is voor de voorgestelde begroting, riep fractieleider Martin Callanan toch op om “niet ten oorlog te trekken tegen de Europese nationale overheden”.

Maar niet alleen de inhoud van de Europese meerjarenbegroting zelf nodigt uit tot debat. Bij het spreken over de toekomst van de EU is evenzeer interessant, en zelfs noodzakelijk, om een stap terug te zetten en na te denken over waar we nu eigenlijk met de Europese Unie naartoe willen. Is de EU (nog) een liberaal project? Indien ja, kan ze een liberaal project blijven? Indien nee, kan ze dat (terug) worden? En last but not least: is meer EU wel altijd beter?
Dit zijn dan ook de vragen waarrond onze twee panelleden in debat zullen gaan.

Facebook Event

Het evenement vindt plaats in aula H3 op de campus in Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D.