Lezing Peter Muyshondt – The war on drugs

“Haal alle drugs uit de illegaliteit.” Dat is de opvallende oproep van politiecommissaris Peter Muyshondt. Volgens de commissaris, die zelf zijn broer verloor door een overdosis heroïne, werkt het huidige drugbeleid niet en is een radicale omslag nodig.

Muyshondt is hoofdcommissaris van een politiezone ten noorden van de stad Antwerpen en zijn beeld van het huidige beleid is alles behalve rooskleurig te noemen.
“We weigeren te kijken naar de realiteit, waar al lang aangetoond is dat drooglegging niet werkt. Maar niemand denkt nog rationeel na over een herziening van het verbod.”
Muyshondt pleit voor een legalisering. Opmerkelijk, aangezien hij van dichtbij heeft gezien wat drugs kunnen aanrichten. Twaalf jaar geleden leidden ze tot de dood van zijn eigen broer. Waarom de commissaris niet meer gelooft in een ‘war on drugs’, kan u op dinsdag 4 december te weten komen. Tot dan!

Praktisch:

Waar: Universitaire Campus Diepenbeek Gebouw D – H3
Wanneer: Dinsdag 4 december 2018 om 19.30h
Facebook evenement

Lezing Hans Bevers – Het economische klimaat in België anno 2018

LVSV Hasselt is verheugd Hans Bevers, hoofdeconoom van Degroof-Petercam en auteur van het boek ’20 essentiële vragen over de Belgische economie’ te mogen verwelkomen.

Hoe is het eigenlijk met de socio-economische toestand van België gesteld? De Heer Bevers zal u een blik op de stand van zaken geven aan de hand van zijn boek: “20 essentiële vragen over de Belgische economie”.

De uitdagingen van morgen zijn onder andere de financiering van de pensioenen, de sociale zekerheid, de werkloosheid en het mobiliteitsprobleem. In een stabiele economie beschikt de overheid over de nodige werkingsmiddelen om deze uitdagingen aan te gaan. We zien echter dat vandaag deze noodzakelijke voorwaarde niet volledig vervuld is.

Daarnaast zal hij ook ook zijn gloednieuwe boek ‘Achteraf is het makkelijk’ voorstellen. De financiële crisis van 2008, die ons allemaal nog vers in het geheugen zit, zal vanuit retrospectief bekenen worden. Waar economen op nationaal en Europees niveau gefaald hebben, hoe we een financiële crisis en de economische recessie erop volgend in de toekomst kunnen vermijden zullen aan bod komen.

Bent u benieuwd naar wat heeft geleid tot het systematisch falen van de voorgaande legislaturen in het op punt stellen van onze economische groei? Wilt u weten wat het optimale preventiemiddel is voor een financiële crisis? Dan bent u meer dan welkom!

Praktisch:

Waar: Universitaire Campus Diepenbeek Gebouw D – Aula H3
Wanneer: Maandag 24 september 2018 om 19.30h
Facebook evenement

TAXI’S & KOSMOS

Werk of studeer jij in Limburg maar raak je omwille van de staking op maandag 15 december niet ter plekke? Geen paniek want de studenten van LVSV Hasselt zetten voor één dag de pet van taxichauffeur op. Solidariteit op een stakingsdag met wie wil werken! Wij halen u ‘s ochtends thuis op en brengen u ‘s avonds weer terug.

Zijn er in uw bedrijf werknemers die noodgedwongen thuis dienen te blijven? Of werkt u ergens maar vreest u niet ter plaatse te geraken?
Neem dan contact op met ons via het e-mailadres info@lvsvhasselt.be of het nummer 0474-617848.
taxi

Over afscheid nemen, vers bloed, ambities en activiteiten

Mijn moeder heeft altijd tegen mij gezegd dat ik eerst de vervelende taken moest afwerken om daarna ten volle te kunnen genieten van de leuke dingen des levens. Wie ben ik nu om de raad van mijn moeder in de wind te slaan?

Het is met spijt in het hart dat LVSV Hasselt afscheid neemt van enkele trouwe bestuursleden. Eén voor één waren zij medeverantwoordelijk voor het succes van deze afdeling het afgelopen werkingsjaar. Zonder hen zal alles er volgend jaar heel anders uit gaan zien. Sta mij toe ze even op een rijtje te zetten:

 • Roel Van Eetvelt: De eeuwige rots in de branding.
 • Bob van der Vleuten: De schrik van menig vakbondsvoorzitter.
 • Gilbert Nijs: De verpersoonlijking van de alom gekende Duitse “Gründlichkeit”.
 • Matthias Vandyck: De “Hartstochtelijke heraut van LVSV Hasselt”, altijd enthousiast en altijd daar wanneer er plezier gemaakt wordt.
 • Sabina Nasirova: Het beste ‘exportproduct’ van LVSV Hasselt! Ze stap namelijk over naar LVSV Antwerpen en kreeg daar reeds de functies van Secretaris en PR-verantwoordelijke. 
 • En natuurlijk de aspiranten die ik spijtig genoeg niet zo goed heb leren kennen: Giel Sillen; Anne Wils en Julie Strauven.

We moeten hier wel de befaamde woorden van Marco Borsato in ons achterhoofd houden: “Afscheid nemen bestaat niet.” Ook al maken zij vanaf dit jaar geen deel meer uit van het bestuur, ik ben er zeker van dat onze paden nog zullen kruisen.

“Ok, dat was het minder leuke deel, wat zijn dan de leuke dingen die we te horen gaan krijgen?” hoor ik jullie al zeggen.

Wel, sta mij toe om met trots het nieuwe bestuur voor te stellen!

 • Glenn L’hoëst zal als kersvers ‘Voorzitter’ alles in goede banen leiden.
 • Ellen Colson & Bram Bogaerts zullen hem in deze taak ondersteunen als ‘Ondervoorzitters‘, dit terwijl zij ook nog eens verantwoordelijk zijn voor respectievelijk ‘PR & Communicatie’ en ‘Sponsoring’. 
 • Mitch Feyen zet op zijn beurt zijn taak van vorig jaar verder als ‘Secretaris’.
 • Niels Appermont neemt de fakkel over van Bob en zal de functie van ‘Politiek Secretaris’ op zich nemen. 
 • “Samen staan we sterk!” zullen Pierre Caron en Dries Smeets gedacht hebben, daarom dat zij dit jaar de ‘Penningmeesters’ zijn.
 • Siedse Willems zal u op zijn beurt versteld doen staan met de feilloos georganiseerde ‘Activiteiten’.
 • Spreekt iemand u aan met de vraag of u misschien lid zou willen worden van LVSV Hasselt? Dan is de kans zeer groot dat u Sander Vandevenne voor u hebt staan, dit aangezien hij verantwoordelijk is voor de ‘Ledenwerving’. 
 • Frederick Meynen zal als bestuurslid te allen tijde ter beschikking staan van de bovengenoemde personen, een echt manusje van alles dus. 
 • Mijn rol in dit alles? Die zal op het einde van deze tekst wel duidelijk worden.

“Die uitgebreide voorstelling is allemaal goed en wel, maar wat gaan jullie nu allemaal doen?”

Dit nieuwe, erg gemotiveerde, bestuur is vastberaden om van volgend werkingsjaar, ons eerste Lustrum-jaar, een topjaar te maken. We hopen dat jullie, de (ere)-leden, ook volgend jaar weer met ons in dit avontuur zullen stappen en ons zullen steunen in onze nieuwe, grote projecten. Ik kan jullie persoonlijk garanderen dat jullie niet teleurgesteld zullen worden!

Verder zal dit ronduit prachtige bestuur u, net als voorgaande jaren, voorzien van de broodnodige dosis liberalisme. Hoe gaan wij dat doen? In de vorm van lezingen door (internationale) sprekers, debatten met prominente politici in de hoofdrol, filmavonden en dergelijke meer. Natuurlijk zijn wij ook aanwezig op diverse sociale media, en hebben we een eigen website, zodat u te allen tijde op de hoogte bent van nieuwe activiteiten en de publicaties van ons bestuur.

Is uw dosis liberalisme dan nog steeds te klein, u wilt meer? Vreest niet, “De Vrije Veer” vult dat tekort in (ook online beschikbaar). Een blad boordevol columns, opiniestukken en nog veel meer. Ook hier zijn we plan vernieuwingen door te voeren. Heeft u door omstandigheden een activiteit gemist? Wil u erg graag een bepaald boek lezen, maar vindt u de  tijd er niet voor? Geen nood, u leest verslag in de “Vrije Veer” en u kan weer perfect meepraten met uw andere liberale kompanen.

Rest mij enkel nog het aanprijzen van de 2 schitterende slotactiviteiten die op de agenda staan. Op 21 mei, vanavond, ontvangt LVSV Hasselt Steven De Smet voor een uiteenzetting omtrent zijn visie op de politie. De hoofdcommissaris bij de Gentse politie zal dan ook nader verklaren in welke richting de politie moet evolueren. Meer info: Facebook Event

Ten slotte is het op 27 mei de beurt aan de heer Joseph Asselbergh om u wegwijs te maken in de Vrijmetselarij. LVSV Hasselt schuwt de taboe niet en gunt u een blik achter de schermen van dit, voor velen, mysterieus fenomeen. Meer info: Facebook Event

      –

Wesley Mijngheer

Uw liberale kruisvaarder van het geschreven woord.

Open brief aan de G1000 burgertop

Naar aanleiding van de publicatie van het manifest betreffende de G1000 burgertop stelde LVSV Hasselt een brief op gericht aan David Van Reybroeck en de VZW Burgertop. Deze brief werd verzonden op 29 augustus 2011 en is tevens in PDF beschikbaar.

Kritische blik op de G1000

Geachte heer Van Reybroeck,
Geachte dames en heren van de VZW Burgertop,

Met belangstelling hebben ondergetekenden, de studenten van het Liberaal Vlaams Studentenverbond Hasselt, de berichtgeving in de media met betrekking tot het door u gelanceerde project ‘G1000’ gevolgd en het door u opgestelde manifest doorgenomen. Wij delen de gemaakte analyse van een crisis die breder is dan het Belgische, met name een crisis van de democratie. Ook wij zijn van mening dat het huidige model op een aantal grenzen stoot. De veelheid aan verkiezingen, de particratie, de mediatisering en de volatiliteit van de kiezer zijn maar enkele van die grenzen.

Echter, de door u voorgestelde oplossing van een deliberatieve democratie waarvoor 1000 burgers zonder politieke banden geselecteerd worden om het land te representeren en standpunten over allerhande thema’s in te nemen, stuit ons inziens op een aantal fundamentele bezwaren. Vooreerst is er de vooronderstelling van de ongebondenheid van de uitverkoren burgers. Aangezien ze worden geselecteerd vanuit de ondertekenaars van het manifest staat een politieke interesse -hoe gering ook- vast, en daarmee ook een verhoogde kans op een partijvoorkeur. Niets sluit bovendien uit dat de uitverkoren burgers deel uitmaken van een partij of zelfs mandataris zijn. Kortom, de politieke neutraliteit noodzakelijk voor ongebondenheid, kan onmogelijk bij alle 1000 deelnemers verondersteld worden.

Een tweede punt van kritiek is de selectieprocedure van de 1000 gelukkigen. Ofwel is democratie direct en heeft elke burger een gelijke stem in elke beslissing. Ofwel is democratie indirect en heeft elke burger een gelijke stem om de vertegenwoordigers te verkiezen. Een trekking per lot of een selectie door een bureau valt onder geen van de voornoemde limitatieve democratische vormen en sluit de overgrote meerderheid van de mensen uit van debat, waardoor het hart van de democratie niet meer kan kloppen. Uw project gaat op deze manier dan ook lijnrecht in tegen het door u vooropgestelde doel van het verbreden van het democratisch proces.

Een laatste kritiek betreft de feitelijke onhaalbaarheid van het project: het kan geen concrete en onderbouwde antwoorden bieden op de uitdagingen waar ons land voor staat. Naast het beperkte tijdskader – zelfs met inbegrip van een derde fase – is er een kennisachterstand van de deelnemers die onmogelijk op zulke korte termijn bij te schaven valt. Zelfs mensen die al jaren in het vak zitten (als men daarover kan spreken als men het over politiek heeft) worden omringd door verschillende personen met een specifieke kennis. Ook de partijen en parlementen hebben vaak een eigen studiedienst waarvan de 1000 uitverkorenen geen gebruik kunnen maken. De gevolgen laten zich al raden: antwoorden die verzanden in abstracties, evidenties en een gebrek aan inhoud, coherente visie en diepgang.

Wij, liberale studenten in Hasselt en Diepenbeek, zien dan ook meer heil in een herstel (of introductie) van de indirecte parlementaire democratie. Concrete maatregelen hiertoe kunnen liggen in:

 • het laten samenvallen van de federale en deelstatelijke verkiezingen;
 • het invoeren van een federale kieskring;
 • het aanmoedigen van nationale partijvorming en interdeelstatelijke allianties of kartels;
 • het afschaffen van de lijststem;
 • het afschaffen van de opvolgers;
 • het beperken van de wetgevende functie van de uitvoerende macht;
 • het instellen van een plicht voor verkozenen hun volledig mandaat uit te zitten;
 • het aanmoedigen van meer informatieve media in zowel kwaliteit als kwantiteit;
 • het voorzien in volledige transparantie betreffende het beleid, op toegankelijke manier voor de burger;
 • het afschaffen van de stemplicht.

Bovendien is de situatie waarin de Belgische politiek zich momenteel bevindt vooral een situatie die ze aan zichzelf , haar omvang en haar eigen machteloosheid te danken heeft. De problemen zijn van eigen makelij en tonen vooral aan dat er geen nood is aan meer politisering zoals het initiatief dat u naar voor brengt, maar net minder. We hebben nood aan een kleinere werkbare staat waarbij een efficiënte en doelgerichte politiek gevoerd kan worden in dienst van de burgers.

Als het doel een meer democratische besluitvorming is, zijn de voorgaande suggesties de te verdedigen oplossingen die ons aller inspanningen verdienen. Wij hopen dan ook dat u onze bezorgdheid voldoende ter harte neemt en onze voorstellen in overweging houdt.

Met liberale groeten,
In naam van het bestuur van het Liberaal Vlaams StudentenVerbond Hasselt,

Gilbert M. Nijs – Voorzitter
Bob van der Vleuten – Vice-Voorzitter
Roel Van Eetvelt – Politiek Secretaris

Liberale studenten, verenigt u!

Een pleidooi voor het bestuurslidmaatschap van LVSV Hasselt

Het Liberaal Vlaams StudentenVerbond is dé studentenvereniging voor hogeschool- of universiteitsstudenten die geïnteresseerd zijn in politiek en het liberalisme. Met afdelingen in Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven en Hasselt weegt het LVSV zwaar door op de beeldvorming van het liberale antwoord op de maatschappij van morgen.

Gesteund op een traditie die teruggaat tot 1930 slaagt LVSV er in, los van de academische verplichtingen, de politiek-filosofische, economische en ideologische interesses van menig student aan te wakkeren, met vaak mooie verdere beroepsloopbanen tot gevolg. De activiteiten zijn enorm divers, gaande van lezingen, discussieavonden en debatten door de meest vooraanstaanden in het vakgebied (toppolitici, professoren, ambassadeurs,…) tot nationale en internationale seminaries. Ook het studentikoze wordt uiteraard niet uit het oog verloren.

Onze Hasseltse afdeling is nu twee lentes jong en kan er prat op gaan naam gemaakt te hebben. Geanimeerde openingsdebatten, drukbezochte gespreksavonden, ontspannende cinemabezoeken, leerrijke vormingsavonden en een felbevochten studentendebat zorgden ervoor dat ook in Limburg het liberalisme op een consequente manier kon uitgedragen worden. Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder een gemotiveerd bestuur.

Kan je jezelf terugvinden in fundamentele principes zoals respect voor het individu, democratie, vrijemarkteconomie, sociale rechtvaardigheid en gelijkheid van kansen en ben je daarnaast ook een teamspeler, gemotiveerd en ambitieus, dan is er zeker een plaatsje vrij in het bestuursteam van LVSV Hasselt! Interesse? Neem dan voor 6 mei ’11 contact op met de voorzitter door een mailtje te sturen naar gilbert.nijs[at]lvsvhasselt.be, of benader ons via Twitter (@lvsvhasselt) of Facebook (LVSV Hasselt).