Over de crisisbelasting voor de ‘superrijken’

Dit opiniestuk werd geschreven door Bob van der Vleuten en is tevens beschikbaar als PDF

Na Warren Buffet en de Franse top van het zakenleven pleit nu ook burggraaf Davignon voor een crisisbelasting voor ‘superrijken’. “Natuurlijk moet de overheid in de eerste plaats zelf besparen. Maar ik besef dat we er daarmee alleen niet zullen komen als we tegen 2015 de begroting in evenwicht willen krijgen. Daarom vind ik een tijdelijke belasting aanvaardbaar” [1]

Ik kan begrip opbrengen voor die denkwijze maar stel me dan meteen de vraag: “waarom, indien men zelf vraagt voor een belasting, moet die dan nog verplicht opgelegd worden?” Indien een individu zich moreel verplicht voelt om de overheid uit haar hachelijke zelf gegraven financiële put te helpen, laat hem/haar dan vrij om dit uit eigen beweging te doen. Indien mensen zoals de burggraaf willen bijdragen aan het dichten van het gat in de begroting, laat hen het geld onvoorwaardelijk overmaken aan de staatskas. We hebben daarvoor geen zoveelste belasting nodig die wordt opgelegd op een bepaalde groep van de bevolking, wie deze groep ook zijn moge. Indien de ‘superrijken’ vinden dat zij hun vermogen dienen te delen met anderen hoeft dit niet via de overheid te gaan, genoeg privé-projecten en vzw’s die men kan steunen zonder overheidsinmenging.

Het is mijns inziens geen goed idee van de overheid nu te helpen met het opstellen van een begroting in evenwicht door ze van meer middelen te voorzien. Nu politici eindelijk het besef beginnen te krijgen dat onze overheden inefficiënt werken en boven hun stand leven, wordt het tijd dat zij dit besef koppelen aan ernstige en duurzame maatregelen voor een efficiënte werking van de overheid die tot essentiële zaken herleidt wordt. Het toestoppen van inkomsten door lastenverhogingen of schenkingen zal enkel tot een relativering van dit cruciale besef leiden.

Onze overheid is verslaafd aan haar uitgavendrift, een verslaafde help je niet van zijn verslaving af door hem nog wat van het goedje toe te stoppen dat de verslaving in de eerste plaats veroorzaakt.

[1] deredactie.be: “Crisisbelasting zal mijn levensstijl niet veranderen” http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/110826_davignon_Crisisbelasting

Pleidooi voor een open en neutraal internet en een competitieve markt in Vlaanderen

Dit opiniestuk werd geschreven door Bob van der Vleuten en is tevens beschikbaar als PDF

Een open en neutraal internet

Vrijheid vormt een van de belangrijkste aspecten van de filosofie achter het internet. Het internet is zo opgebouwd en op een dergelijke manier gegroeid dat het opleggen van sterke restricties bijkomende negatieve bijwerkingen met zich meebrengen en tevens moeilijk zijn om te implementeren. Doch is het beperken van de vrijheid van de eindgebruikers (wij allen) door een Internet Service Provider (Telenet, Belgacom,etc.) een fluitje van een cent.
Continue reading

Tijd voor een ‘NO LIE’-zone boven de EU

Dit opiniestuk werd geschreven door Kevin Englicky en is tevens tevens beschikbaar op zijn blog

Wat binnen het Libertarische kamp reeds gevreesd werd sinds de aankondiging van de militaire interventie in Libië dreigt nu werkelijkheid te worden. Wat begon als het afdwingen van een ‘no fly zone’ boven de Afrikaanse staat en al vlug escaleerde tot het bombarderen van gronddoelen, later in directe coördinatie met de rebellen, lijkt nu een open grondoorlog te worden. De Guardian meldt vandaag dat de EU wacht op een groen licht van de VN om maar liefst 1.000 grondtroepen naar de belegerde stad Misrata te sturen. Tegelijkertijd bereikt ons van over de Atlantische Oceaan het bericht de VS zich eveneens opmaakt voor het sturen van grondtroepen. Het is wachten op de goedkeuring van de Verenigde Naties, als valse morele ondersteuning, voor een derde onnodige oorlog realiteit wordt.
Continue reading

Rookverbod

Dit opiniestuk werd geschreven door Kevin Englicky en is tevens beschikbaar op zijn blog

Eerder deze week oordeelde het grondwettelijk hof dat het onderscheid tussen horecagelegenheden waar gegeten kan worden en de simpele cafés, met betrekking tot het rookverbod, een vorm van discriminatie was. De prachtige voorzet die het grondwettelijk hof hier gaf werd door de politiek, in een prachtig voor-ingestudeerd nummertje, in eigen doel getrapt. De hamer was nog maar net gevallen of de politiek, NV-a op kop, stond al klaar met een algemeen rookverbod vanaf 30 juni. Het is opmerkelijk dat hetzelfde grondwettelijk hof in 2007 oordeelde dat BHV nog in hetzelfde jaar gesplitst moest worden…we wachten nog altijd. Wanneer het echter is om de burger een kl**t af te draaien schieten ze wel wakker in Brussel. Over het feit dat de discriminatie waar het hof over sprak ook weggewerkt kon worden door het verbod in restaurants op te heffen werd zelfs niet gesproken. Natuurlijk niet! een eerlijk debat? In dit land?
Continue reading

Quota en Discriminatie

Dit opiniestuk werd geschreven door Niels Appermont en is tevens beschikbaar als PDF

Anno 2011 is discriminatie nog steeds een hot topic, ook op de werkvloer. Hiervan getuigt het voorstel dat door de bevoegde Kamercommissie in het Federaal parlement werd aangenomen. Over een aantal jaren zullen alle beursgenoteerde bedrijven voor minstens 30% vrouwen in hun raad van bestuur moeten hebben.
Continue reading

De kruistocht tegen de rokers

Dit opiniestuk werd geschreven door Gilbert M. Nijs voor publicatie in een gala uitgave van LVSV Brussel en is tevens beschikbaar als PDF

Het thema rookverbod is weer brandend actueel. De Europese Commissie werkt momenteel aan een voorstel om het roken in alle openbare plaatsen te verbieden, en uiteraard bij wijze van Europese eenheid, zal dit verbod in alle EU-landen zonder pardon en uitzonderingen gelden. België, een land dat er zelf een gigantisch overheidsapparaat op na houdt en zich maar al te graag weerspiegelt in de regelneverij van de Europese Unie (of staat het complexe België nu net model voor de EU?), probeert alvast als overijverige lidstaat te anticiperen op de nieuwe regeling die nog niet van kracht is. Hier ten lande wil men het rookverbod alvast uitbreiden naar alle horeca-etablissementen, ook vanwege het gelijkheidsprincipe. Ja inderdaad, ook die kleine, gezellige cafeetjes om de hoek, daar waar het volk nog bij elkaar komt en boer, mijn excuses, agrariër Frans zijn pijp, kassierster Anita uit de buurtsupermarkt haar sigaretje en de lokale dorpstycoon Jean-Luc zijn sigaar rookt, blijven niet meer gespaard. Echter niet getreurd, de overheid meent het toch enkel goed met ons! Of toch de zoveelste vorm van onnodig overheidspaternalisme? Laten we in deze kwestie even enkele aspecten op een rij zetten.
Continue reading