Discussieavond vrije meningsuiting 10 februari 2015

Naar aanleiding van de terreuraanslag op het Parijse weekblad Charlie Hebdo werd het begrip ‘vrije meningsuiting’ vaker gebezigd dan ooit te voren. In de discussie die volgde werd helaas niet altijd even duidelijk wat dit begrip precies inhoudt, hoe ver het rijkt en in welke mate dit ‘recht’ nu echt geldt in West-Europa.

Moderator: Glenn L’hoëst – Politiek secretaris LVSV Hasselt – Voorzitter LVSV Nationaal
Borrelhuis
Dinsdag 10 februari om 20u

Meer Info: Facebook Event

TAXI’S & KOSMOS

Werk of studeer jij in Limburg maar raak je omwille van de staking op maandag 15 december niet ter plekke? Geen paniek want de studenten van LVSV Hasselt zetten voor één dag de pet van taxichauffeur op. Solidariteit op een stakingsdag met wie wil werken! Wij halen u ‘s ochtends thuis op en brengen u ‘s avonds weer terug.

Zijn er in uw bedrijf werknemers die noodgedwongen thuis dienen te blijven? Of werkt u ergens maar vreest u niet ter plaatse te geraken?
Neem dan contact op met ons via het e-mailadres info@lvsvhasselt.be of het nummer 0474-617848.
taxi

Discussieavond studiegeld 12 november 2014

Het studiegeld in het hoger onderwijs gaat omhoog. Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakte onlangs bekend dat het studiegeld voor niet-beursstudenten zal stijgen tot 890 euro. Vooraf ontstond al de nodige commotie, en ook in de nasleep van deze beslissing zwelt de discussie aan.
Wat vind jij van deze verhoging? Is de maatregel van de Vlaamse regering (on)terecht en wat zijn de alternatieven?

Moderator: Glenn L’hoëst – Politiek secretaris LVSV Hasselt – Voorzitter LVSV Nationaal
De Geletterde Mens – Kolonel Dusartplein 48, 3500 Hasselt.
Woensdag 12 november 2014 om 20u
Meer Info: Facebook Event

Blauwe Dinsdag met Patrick Loobuyck 21 oktober 2014

Welke plaats is er voor religie in een seculiere samenleving? Die vraagt stelt professor Patrick Loobuyck zich in zijn laatste boek, De seculiere samenleving. Hij heeft het onder meer over de scheiding tussen religie en staat, het fameuze hoofddoekenverbod en religieuze radicalisering. Een thema dat de laatste maanden actueler werd dan ooit tevoren.

De Geletterde Mens Hasselt – Kolonel Dusartplein 48, 3500 Hasselt.
Dinsdag 21 oktober om 20u00
Meer info: Facebook Event

Liberalisme Quid? 13 oktober 2014

Het openingsdebat is nog niet achter de rug en onze volgende activiteit ‘Liberalisme Quid?’ is al daar. We ontvangen Lode Cossaer, voorzitter van het Rothbard Instituut en bestuurder bij European Students for Liberty. Hij zal een inleiding geven tot het liberalisme, waarbij de verschillende liberale stromingen en een aantal hot topics aan bod komen. Daarna volgt een kort gesprek in kleine groepjes waarbij van gedachten wordt gewisseld. Kom meer te weten over LVSV en het liberalisme!

Pintjes aan 1 euro!

Agora UHasselt Campus Diepenbeek
Maandag 13 oktober om 19u30
Meer info: Facebook Event

Openingsdebat 8 oktober 2014

Ook dit jaar trapt het LVSV Hasselt het blauwe academiejaar op gang met het grote openingsdebat! Kopstukken van de verschillende Vlaamse partijen gaan op het scherpst van de snee de discussie aan met elkaar. Verder zal Peter De keyzer optreden als onafhankelijk maar kritisch expert, om de standpunten van de partijen te beoordelen. Met ‘snoeien om te groeien’ als slagzin beloven de nieuwe coalities voor flinke verschuivingen te zorgen. Het LVSV Hasselt schuwt de sociaaleconomische thema’s niet, en legt ze voor aan de verschillende politici. Ben je ook benieuwd naar hun visie? Kom dan zeker naar de campus in Diepenbeek op woensdag 8 oktober.
Bij het LVSV Hasselt lidmaatschap krijgt u ook dit jaar een mooie goodiebag en een gratis consumptie! Surf dus snel naar onze ‘lidmaatschap’ pagina, vul het formulier in en ontvang je lidkaart en goodiebag op het openingsdebat.

Panel:
Bruno Tobback (sp.a)
Jan Peumans (N-VA)
Lode Vereeck (Open Vld)
Raf Terwingen (CD&V)
Johan Daenen (Groen)
Peter De Keyzer (Hoofdeconoom BNP Paribas)

Moderator: Lawrence Urbain

Thema’s:
1) Sociaaleconomische bakens voor de toekomst
2) Financiering van de cultuursector
3) Verhoging van het inschrijvingsgeld

Uhasselt Diepenbeek H6
8 oktober om 19u45
Meer Info: Facebook Event

Openingsdebat

 

Over afscheid nemen, vers bloed, ambities en activiteiten

Mijn moeder heeft altijd tegen mij gezegd dat ik eerst de vervelende taken moest afwerken om daarna ten volle te kunnen genieten van de leuke dingen des levens. Wie ben ik nu om de raad van mijn moeder in de wind te slaan?

Het is met spijt in het hart dat LVSV Hasselt afscheid neemt van enkele trouwe bestuursleden. Eén voor één waren zij medeverantwoordelijk voor het succes van deze afdeling het afgelopen werkingsjaar. Zonder hen zal alles er volgend jaar heel anders uit gaan zien. Sta mij toe ze even op een rijtje te zetten:

 • Roel Van Eetvelt: De eeuwige rots in de branding.
 • Bob van der Vleuten: De schrik van menig vakbondsvoorzitter.
 • Gilbert Nijs: De verpersoonlijking van de alom gekende Duitse “Gründlichkeit”.
 • Matthias Vandyck: De “Hartstochtelijke heraut van LVSV Hasselt”, altijd enthousiast en altijd daar wanneer er plezier gemaakt wordt.
 • Sabina Nasirova: Het beste ‘exportproduct’ van LVSV Hasselt! Ze stap namelijk over naar LVSV Antwerpen en kreeg daar reeds de functies van Secretaris en PR-verantwoordelijke. 
 • En natuurlijk de aspiranten die ik spijtig genoeg niet zo goed heb leren kennen: Giel Sillen; Anne Wils en Julie Strauven.

We moeten hier wel de befaamde woorden van Marco Borsato in ons achterhoofd houden: “Afscheid nemen bestaat niet.” Ook al maken zij vanaf dit jaar geen deel meer uit van het bestuur, ik ben er zeker van dat onze paden nog zullen kruisen.

“Ok, dat was het minder leuke deel, wat zijn dan de leuke dingen die we te horen gaan krijgen?” hoor ik jullie al zeggen.

Wel, sta mij toe om met trots het nieuwe bestuur voor te stellen!

 • Glenn L’hoëst zal als kersvers ‘Voorzitter’ alles in goede banen leiden.
 • Ellen Colson & Bram Bogaerts zullen hem in deze taak ondersteunen als ‘Ondervoorzitters‘, dit terwijl zij ook nog eens verantwoordelijk zijn voor respectievelijk ‘PR & Communicatie’ en ‘Sponsoring’. 
 • Mitch Feyen zet op zijn beurt zijn taak van vorig jaar verder als ‘Secretaris’.
 • Niels Appermont neemt de fakkel over van Bob en zal de functie van ‘Politiek Secretaris’ op zich nemen. 
 • “Samen staan we sterk!” zullen Pierre Caron en Dries Smeets gedacht hebben, daarom dat zij dit jaar de ‘Penningmeesters’ zijn.
 • Siedse Willems zal u op zijn beurt versteld doen staan met de feilloos georganiseerde ‘Activiteiten’.
 • Spreekt iemand u aan met de vraag of u misschien lid zou willen worden van LVSV Hasselt? Dan is de kans zeer groot dat u Sander Vandevenne voor u hebt staan, dit aangezien hij verantwoordelijk is voor de ‘Ledenwerving’. 
 • Frederick Meynen zal als bestuurslid te allen tijde ter beschikking staan van de bovengenoemde personen, een echt manusje van alles dus. 
 • Mijn rol in dit alles? Die zal op het einde van deze tekst wel duidelijk worden.

“Die uitgebreide voorstelling is allemaal goed en wel, maar wat gaan jullie nu allemaal doen?”

Dit nieuwe, erg gemotiveerde, bestuur is vastberaden om van volgend werkingsjaar, ons eerste Lustrum-jaar, een topjaar te maken. We hopen dat jullie, de (ere)-leden, ook volgend jaar weer met ons in dit avontuur zullen stappen en ons zullen steunen in onze nieuwe, grote projecten. Ik kan jullie persoonlijk garanderen dat jullie niet teleurgesteld zullen worden!

Verder zal dit ronduit prachtige bestuur u, net als voorgaande jaren, voorzien van de broodnodige dosis liberalisme. Hoe gaan wij dat doen? In de vorm van lezingen door (internationale) sprekers, debatten met prominente politici in de hoofdrol, filmavonden en dergelijke meer. Natuurlijk zijn wij ook aanwezig op diverse sociale media, en hebben we een eigen website, zodat u te allen tijde op de hoogte bent van nieuwe activiteiten en de publicaties van ons bestuur.

Is uw dosis liberalisme dan nog steeds te klein, u wilt meer? Vreest niet, “De Vrije Veer” vult dat tekort in (ook online beschikbaar). Een blad boordevol columns, opiniestukken en nog veel meer. Ook hier zijn we plan vernieuwingen door te voeren. Heeft u door omstandigheden een activiteit gemist? Wil u erg graag een bepaald boek lezen, maar vindt u de  tijd er niet voor? Geen nood, u leest verslag in de “Vrije Veer” en u kan weer perfect meepraten met uw andere liberale kompanen.

Rest mij enkel nog het aanprijzen van de 2 schitterende slotactiviteiten die op de agenda staan. Op 21 mei, vanavond, ontvangt LVSV Hasselt Steven De Smet voor een uiteenzetting omtrent zijn visie op de politie. De hoofdcommissaris bij de Gentse politie zal dan ook nader verklaren in welke richting de politie moet evolueren. Meer info: Facebook Event

Ten slotte is het op 27 mei de beurt aan de heer Joseph Asselbergh om u wegwijs te maken in de Vrijmetselarij. LVSV Hasselt schuwt de taboe niet en gunt u een blik achter de schermen van dit, voor velen, mysterieus fenomeen. Meer info: Facebook Event

      –

Wesley Mijngheer

Uw liberale kruisvaarder van het geschreven woord.

Vakbonden: “Werklozen aller landen verenigt u”

Het bestaande model van de Belgische welvaartstaat staat onder druk en wie het verouderde systeem onder de loep neemt, zal opmerken dat de vakbonden en bij uitbreiding het ganse middenveld een niet te onderschatten en bij momenten vreemde rol vervullen. Als hervormingen ter sprake komen levert dit keer op keer het nodige vuurwerk op, zoals recentelijk nog bleek bij het debat over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Ondanks het belang (of net omwille van het grote belang) van deze thema’s zorgt de wijze waarop sommige (politieke) partijen zich roeren ervoor dat structurele maatregelen vaak achterwege blijven. Binnen dit kader is de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen door de vakbonden een onderwerp van discussie dat eens om de zoveel tijd weer boven water komt. Dit maal was het Vlaams minister Geert Bourgeois die enkele weken geleden in het veelbesproken interview met de De Standaard, de knuppel opnieuw in het hoenderhok gooide.

Tegenstanders van het huidige systeem opperen veelal voor een uitbetaling door de overheid. In de eerste plaats kan men zich afvragen of een dergelijke werking efficiënter zou verlopen. Op dit moment wordt het geld namelijk centraal verzameld door de parastatale RVA, die op die manier als tussenstation dienst doet. Vervolgens worden de uitkeringen uitgegeven via de verschillende vakbonden, zijnde ABVV, ACV en ACLVB, en de openbare hulpkas (HVW). Aangezien via een rechtstreekse uitbetaling een (overbodige) schakel uit het systeem wordt gehaald, kan men er van uitgaan dat de werkingskosten zouden dalen. Toch is dit argument voor discussie vatbaar omdat een zekere competitie tussen de vakbonden onderling, volgens sommigen een betere service oplevert. O.a. Jan Vercamst, voorzitter van het ACLVB, hamerde hier sterk op tijdens zijn lezing bij LVSV Hasselt (29/04/’13). Dit gezegd zijnde, zijn er ook aspecten aan het huidige systeem die net iets minder koosjer zijn.

De uitbetaling via de vakbonden is in feite een erfenis van de verzuiling. In een verzuilde maatschappij was die werking zelfs logisch vermits de kleur van iemands zuil, zijn ganse doen en laten bepaalde. Wie bijvoorbeeld in een rood nest geboren werd, droeg de socialistische waarden meestal zijn ganse leven mee. Bovendien groeide het systeem van werkloosheidsuitkeringen vanuit de zuilen zelf, alvorens de overheid dit systeem voor een deel institutionaliseerde. In die tijd was er dus werkelijk nog sprake van solidariteit tussen ‘gelijkgezinden’. De ontzuiling gedurende de tweede helft van de 20ste eeuw, maakt dat we het middenveld vandaag in een heel ander perspectief dienen te plaatsen. De zwevende kiezers zijn daar een uitstekend voorbeeld van. Zo stemden volgens een onderzoek van Prof. Swyngedouw (KU Leuven) bij de federale verkiezingen van 2010 slechts 23 procent van de ongeveer 700.000 Vlaamse ABVV-leden ook effectief op SP.A.

Hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat de vakbonden nog steeds zoveel leden hebben als slechts een minderheid van haar leden dezelfde politieke kleur vertegenwoordigd? Wel dat hebben ze onder meer te danken aan de uitgebreide bevoegdheden waarover ze beschikken. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat het lidmaatschap van een vakbond noodzakelijk is om bijvoorbeeld over een werkloosheidsuitkering te kunnen beschikken. Uiteraard kan men die ook doodeenvoudig via de zogenaamde openbare hulpkas bekomen, maar de vakbonden beweren extra voordelen te bieden. Een syndicatiegraad die ongezien is in vergelijking met onze buurlanden is het gevolg.

Eerst en vooral levert dit een contradictie op die bijna lachwekkend is. Vakbonden zijn in het huidige systeem gebaat bij werkloosheid. Want werkloosheid levert hen meer leden op, die zorgen voor meer inkomsten. Geen wonder dus dat zowat een derde van alle gesyndiceerden werkloos is. Volgens mij heeft dit nog bitter weinig te maken met het primaire doel van deze organisaties.

Daarnaast heeft de hoge syndicatiegraad dus tot gevolg dat de vakbonden in dit land nog steeds erg machtig zijn. Men kan zich afvragen waarop die macht gebaseerd is en in welke mate leden volledig instemmen met de waarden die deze organisaties uitdragen? Als mensen kiezen voor lidmaatschap van een vakbond om te kunnen beschikken over een werkloosheidsuitkering, is het dan geen tijd voor een kerntakendebat wat het middenveld betreft?

Ondertussen is de realiteit wel wat ze is. Als er al sprake is van sociaal overleg, leidt dit amper nog tot oplossingen. Een interprofessioneel akkoord is al helemaal uit den boze, stakingen dreigen meer regel dan norm te worden. Kan men dan überhaupt nog over sociale ‘partners’ spreken?

In deze economisch barre tijden is het uitermate belangrijk maatregelen te nemen, die ons wapenen voor de toekomst. Toch lijkt het soms alsof werknemersorganisaties er enkel een kortetermijnvisie op na houden, en niet beseffen dat ook de welvaart en werkgelegenheid van zowel werknemers als werkgevers op lange termijn op het spel staat. Medewerking aan een flexibilisering van de arbeidsmarkt en constructieve samenwerking bij herstructureringen en hervormingen (i.p.v. onmiddellijk de stakingspiketten boven te halen) zouden een eerste stap in de goede richting zijn. Het is hierbij geenszins de bedoeling dat het doel van de vakbonden hiervoor moeten wijken. Het verdedigen van de belangen van werknemers staat steeds voorop, en jawel dat kan ook op positieve wijze.

Pierre Caron
Aspirant 2012 – 2013
Penningmeester 2013 -2014
LVSV Hasselt

Tweede editie van De Vrije Veer

Voor het tweede jaar op rij kroop het LVSV Hasselt in de pen. Het resultaat is veertig boeiende pagina’s, die menig liberaal urenlang zoet kan houden. Voor wie naar vrijheid streeft, een absolute must!

Net zoals vorige keer kan u ook deze editie, in kleur, online bewonderen.

13-05-2013 Blauwe Maandag met Niels Appermont

Op maandag 13 mei om 19:00h verwelkomen we onze eigenste international political officer Niels Appermont om te komen praten over de mensenrechten.

Niels heeft zijn bachelordiploma rechten met grote onderscheiding behaald aan onze Hasseltse universiteit en werkt zijn master in Leuven aan de KUL af. Hij heeft een semester gestudeerd aan de prestigieuze New York University School of Law en heeft er ook al summer schools opzitten bij de London School of Economics en de universiteit van Cambridge.

Het evenement vindt plaats op de campus in Hasselt, in Auditorium 2, Martelarenlaan 42.

Facebook event