28-02-2013 Debat: EU, Fuck You?

Op donderdag 28 februari om 20:00u verwelkomen we europarlementariërs Philippe De Backer  (Open VLD) en Derk-Jan Eppink (LDD) om te debatteren over de EU.

Affiche debat EUOp 8 februari 2013 bereikte de Europese Raad, geleid door haar voorzitter Herman Van Rompuy, na lange en zware onderhandelingen een akkoord over de nieuwe Europese meerjarenbegroting. De Europese staats- en regeringsleiders, die zetelen in deze Raad bereikten aldus een akkoord rond het nieuwe EU-budget voor de jaren 2014 tot 2020.

Echter, in het Europees Parlement, dat ook dient in te stemmen met deze begroting, waren meteen kritische stemmen te horen. Guy Verhofstadt, de fractieleider van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa schoot deze meerjarenbegroting af en moedigde de Europese leiders aan om te komen tot een nieuw financieel framework voor de EU.

Bij de Europese Conservatieven en Hervormers was een ander geluid te horen. Hoewel men ook daar zeer kritisch is voor de voorgestelde begroting, riep fractieleider Martin Callanan toch op om “niet ten oorlog te trekken tegen de Europese nationale overheden”.

Maar niet alleen de inhoud van de Europese meerjarenbegroting zelf nodigt uit tot debat. Bij het spreken over de toekomst van de EU is evenzeer interessant, en zelfs noodzakelijk, om een stap terug te zetten en na te denken over waar we nu eigenlijk met de Europese Unie naartoe willen. Is de EU (nog) een liberaal project? Indien ja, kan ze een liberaal project blijven? Indien nee, kan ze dat (terug) worden? En last but not least: is meer EU wel altijd beter?
Dit zijn dan ook de vragen waarrond onze twee panelleden in debat zullen gaan.

Facebook Event

Het evenement vindt plaats in aula H3 op de campus in Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw D.

Comments are closed.