Nieuw kansspelbeleid: de vrijheid op het internet onder druk!

Sinds 1 januari 2012 is er in België de nieuwe wetgeving inzake kansspelen van toepassing. Deze wet is een stuk uitgebreider dan haar voorganger en stipuleert nu ook regels omtrent mediaspelen, internetkansspelen en weddenschappen. Echter is de kansspelwet niet enkel in omvang gegroeid, ze is ook een heel stuk strenger geworden, zo streng dat wij ons de vraag durven te stellen of er geen sprake is van een zekere concurrentievervalsing.

Heden heeft de Belgische kansspelencommissie slechts aan vier casino websites een goedkeuring verschaft, een 100-tal andere goksites zullen door de commissie naar de illegaliteit verbannen worden. Deze regulering is dus bijzonder streng en een echt buitenbeentje binnen de Europese Unie. België is, van de drie landen die een regelgeving hiervoor kennen, het land met de strengste. “Vreemd”, denken wij dan, in andere landen is er geen regulering en bij ons werkt men voortaan met een whitelist die beheerd wordt door de kansspelcommissie. Inderdaad, dé commissie die wij allemaal nog goed kennen van het hele belspellendebacle. Als wij iets uit deze story onthouden hebben over deze instantie, dan wel dat zij geen zuiver vest blijkt te hebben.

Het ligt dan ook voor de hand wanneer men zich zou afvragen of de strikte regulering van deze sector – die rechtschapen liberalen uiteraard afkeuren – werd ingevoerd ten voordele van de burgers danwel de bedrijven die nu minder concurrentie moeten vrezen. De vier bedrijven die heden een toelating hebben gekregen zullen alvast verheugd zijn met deze regulering. Om u immers een idee te geven: zo een kleine 200.000 Belgen wagen zich wel eens regelmatig aan een online partij poker, blackjack, roulette en dergelijke. Deze, laten we ze in dit geval treffend de big four noemen, zullen nu niet snel iets moeten vrezen voor nieuwe innovatieve spelers in de markt of van buitenlandse websites, die worden namelijk toch allemaal geblokkeerd. Wij durven dus te stellen dat deze nieuwe regelgeving ook uit de sector zelfde nodige beïnvloeding via lobbyisten gekend heeft. Immers hoe sterker de markt gereguleerd wordt, hoe minder vrij de markt kan werken en hoe moeilijker het wordt om te concurreren met bestaande, en in dit geval ook nog eens grote spelers. Het David en Goliath verhaal, maar in deze setting heeft Goliath ook nog eens de sympathie, namelijk deze van de overheid, met zich mee.

Als we ons even buigen over de praktische regelgeving van deze nieuwe kansspelwet, dan schiet volgende, absurde regel er wel tussen uit: om een legale website uit te baten is het vereist om een vestiging in België te moeten hebben, en daarnaast moeten de webservers waarop de webpagina draait zich ook eens in ons land bevinden. Wij stellen ons de vraag wat de logische verklaring voor zulk een regel kan zijn? Deze regel stelt in principe dat enkel fysiek in België gevestigde casino’s of speelhallen ook het recht hebben om een online goksite te mogen uitbaten. Als we het op Europees niveau bekijken:wat is er gebeurd met het vrij verkeer van diensten, goederen, gelden en personen? Sinds wanneer mogen Europese bedrijven vanuit hun thuisland niet meer in België opereren? Het enige wat wij in deze specifieke regel herkennen is een zogenaamde entry barrier, een toetredingsdrempel om concurrenten af te weren.

De absurditeit van de kansspelregulering is daarboven alom. Ten eerste is een blokkade van een pokerwebsite bij providers Telenet en Belgacom even hilarisch als deze van de torrentwebsite The Pirate Bay . Wie de websites toch wil kunnen bereiken stelt zich immers eenvoudig weg een andere DNS-server in op zijn computer of router – een werkje dat amper 5 minuten in beslag neemt – en kan de sites weer bereiken via de ‘geblokkeerde’ domeinnaam. Er zijn verschillende DNS-servers die vrij van reguleringen zijn, het beste voorbeeld hiervan is Google Public DNS. Wel dient er opgemerkt te worden dat Belgen die op, volgens de commissie, illegale website een partij spelen, zich strafbaar maken. Ten tweede is de vereiste om fysiek aanwezig te zijn in ons vaderland niet waterdicht. Indien een internationale speler zijn website laat uitbaten door een Belgisch casino, dan is de kous reeds af.

Op deze plaats gebied ons onze eerlijkheid ook volgende mededeling te maken: de hosting van deze website wordt mede mogelijk gemaakt door, jawel, online casino’s die u in staat stellen online een partij poker, blackjack, en dergelijke te spelen.

Comments are closed.